Aruandlus

Kliendi poolt tellitud või rikkete tõttu tekkinud IT tööd kantakse alati kas käsitsi või automaatselt IT tööde andmebaasi ja kuu lõpul (või kui on kokkulepitud teisiti), saadetakse see kliendile ülevaatamiseks. Töödele kulunud aeg kantakse andmebaasi 5 minuti täpsusega.

 

Ootel, pooleliolevad ja teostatud tööd ning palju muud infot on klientidele nähtaval IT Infra extraneti keskkonnas. Kliendilepingu sõlmimisega saab klient automaatselt sinna juurdepääsu, mis võimalab lisaks ka keskkonnast töid tellida ning infot saada.