Hinnastamine

Pakume tööde tegemisel kolme hinnastamise võimalust - püsitasu kuupõhise arvestusega, tunnitasu ja projektipõhine/pakkumisepõhine tasustamine.

 

Püsitasu eesmärk on tagada kokkulepitud tingimustel valmisolek, reageerimiskiirus või kindlalt vajalik ning tellija poolt soovitud teenuste maht. Näiteks klienditoe valmisolek koos kokkulepitud reageerimiskiirustega, serveri administreerimine ja probleemide lahendamine ilma tellijapoolse eraldi teavitamiseta või arvutipargi igakuine/igaastane hooldus koos asendusarvutite kindlustamisega. Näiteks ka väljaspool tavalist tööaega probleemidele reageerimine ja klienditoe tagamine teie ettevõtte töötajatele on püsitasu eest võimalik.

 

Tunnitasu on kasutusel siis, kui pole võimalik tööde mahtu kokku leppida, see pole mõistlik või tööde mahud on igas kuus erinevad. Siia kuuluvad väiksema töödemahuga klientidele teostatavad tööd ja tööd, mis ei kuulu püsitasu lepingute mahtu.

 

Projektide või pakkumistepõhine tasustamine on kasutusel siis, kui tegemist suuremate/erilisemate projektiga, arvutite või seadmete ostu-müügipakkumistega. Sellisel juhul tehakse tööde ja materjalide kalkulatsioon ning see on aluseks nii tööde teostamiseks, seadmete tarnimiseks kui ka muudeks projektiga seotud tingimuste täitmiseks. Siia kuuluvad tavaliselt ka nõrkvoolu tööd, kontorite ja kohvikute WiFi-de väljaehitamine ning tarkvaraarenduse projektid.