IT-juhtimine

protseduurid, auditid, dokumentatsioon, it juhi teenus, konsultatsioonid, jne.

Töökohtade haldus

kaughaldus, tehniku väljakutsed,

arvutite ja nutiseadmete parandus jne.

Serverite haldus

paigaldus, seadistamine, kolimine,

majutus, varundamine, jne.

Nõrkvoolutööd

arvutivõrgud, UPS-i lahendused,

kassasüsteemid, sidelahendused, jne.

Hanked

serverid, arvutid,

tarkvarad, lahendused, jne.

Projektid

monitoorimine, statistika,

erilahendused, jne

bootstrap slider

We always work with great care and we guarantee our customers 100% satisfaction!

IT-Management

procedures, audits, documentation,

Head of IT services, consulting, etc.

Job management

remote management, technician challenges

PC and smarware corrections etc.

Server management

installation, configuration, removal,

hosting, backup, etc.

Low Current Work

computer networks, UPS Solutions,

cash register systems, communications solutions etc.

Procurements

servers, computers,

software, solutions etc.

Projects

monitoring, stats,

solutions, and so on.

Contact us!

Send us a message straight from the website! To do this, simply fill in the form on the right and click "send"!

We will respond to you as soon as possible!

Name:
E-mail:
Tel. :
Subject:
Message: